Auteursarchief: Hilbert Bronkhorst

Corona update 1 maart 2021

Inmiddels is het jaar 2021 al weer ruim twee maanden op gang, en zoals het er naar uitziet zal ook de rest van dit jaar nog wel gestempeld blijven door het coronavirus. Toch zijn er wel lichtpuntjes. Ten opzichte van november/december vorig jaar is het aantal besmettingen met bijna ⅔ gedaald. Dat is iets om God voor te danken. De regering durft het nu ook aan om voorzichtig over het versoepelen van bepaalde maatregelen na te denken. Daarom hopen we, dat er in de loop van het jaar weer mogelijkheden ontstaan om als gemeente samen te komen. Dat zal dan waarschijnlijk stapje voor stapje gaan, misschien een keer een stap vooruit en weer twee terug, maar laten we moed houden op een terugkeer naar een normale situatie.

Hieronder een aantal actuele zaken met betrekking tot de kerkdiensten en het gemeentewerk.

Kerkdiensten

Weer naar de kerk?

De PKN heeft een advies uitgebracht om voorzichtig aan weer bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten. We zullen dit binnen de kerkenraad bespreken en de concrete mogelijkheden voor Brakel bekijken.

Viering Heilig Avondmaal

Voor 7 maart stond de viering van het Heilig Avondmaal ingepland. Met de huidige coronasituatie zien wij echter geen mogelijkheden om dit doorgang te laten vinden.

Heilige Doop

Op 21 maart hopen we wel enkele kinderen te kunnen dopen. Bij de doopdienst zullen dan enkele familieleden en vrienden van de doopouders aanwezig zijn.

Belijdenisdienst

De belijdeniscatechisatie is dit seizoen wel doorgegaan, in de vorm van video-vergaderen. In overleg met de belijdeniscatechisanten is echter besloten om de belijdenisdienst uit te stellen tot Pinksteren of eventueel een andere zondag in mei of juni. We hopen dat er dan wat meer mogelijkheden zijn om met een redelijk aantal gemeenteleden en gasten in de kerk samen te kunnen komen.

Kinderdiensten

Nu de scholen voorzichtig weer opengaan willen we kijken of er ook mogelijkheden zijn voor de kinderdiensten. Zo gauw als dat aan de orde is hoort u van ons.

Stiltemomenten

Ook dit jaar willen we in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen weer enkele stiltemomenten beleggen. Via de kerkbode en de zondagse afkondigingen zullen we u informeren over data en tijdstippen.

Afsluiting winterwerk

Helaas heeft het winterwerk dit seizoen goeddeels stil gelegen. Maar toch kijken we of er mogelijkheden zijn om in mei of juni een openluchtdienst te organiseren als afsluiting van het seizoen.

Kerkenraad / kerkenraadswerk

Vacatures ambtsdragers

Het is al weer een poosje stil rondom de vacatures voor ambtsdragers. Dat komt, omdat we als kerkenraad momenteel niet bij elkaar kunnen komen voor een benoeming. Maar zoals u weet staan er twee vacatures voor ouderling open. We hopen binnen afzienbare tijd hier weer mee verder te kunnen gaan. En graag brengen we dit ook onder uw aandacht, als een punt van gebed, maar ook als vraag voor de mannen onder ons die belijdend lid zijn: als zo’n benoeming naar je toe zou komen, wat zou je doen?

Video-kerkenraadsvergadering

In de afgelopen maanden hebben we flink wat geëxperimenteerd met video-vergaderen. In kleine groepen lukte dat meestal wel. Maar techniek is nukkig, en er zijn dus best wel eens problemen met het opzetten van de verbinding. Daarom hebben we het als voltallige kerkenraadsvergadering nog niet aangedurfd om een video-vergadering te beleggen. Maar daar gaat verandering in komen. In de afgelopen weken hebben we wat tests gedaan en alle kerkenraadsleden kunnen nu met het videoprogramma Zoom werken. Daarom hopen we op 15 maart een eerste video-kerkenraadsvergadering te houden. Dat heeft zijn beperkingen, maar we hopen zo in ieder geval over een aantal actuele en dringende zaken een besluit te kunnen nemen.

Collecteperikelen

Wij lopen als diakenen en kerkrentmeesters tegen wat problemen aan bij het administreren en verdelen van de giften die we van u binnen krijgen. Voor de coronatijd was het allemaal makkelijk en overzichtelijk: tijdens de kerkdiensten kwamen er twee collectezakken langs, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkrentmeesters en soms nog een derde, bij de uitgang, voor een speciaal doel. Nu we niet meer zelf naar de kerk kunnen, moet het allemaal per bank. Maar de achttien cijfers van de verschillende bankrekeningen zijn wat ingewikkelder dan die collectezak en het gaat dus wel eens fout. We krijgen nu regelmatig giften voor de diaconie binnen bij de kerkrentmeesters, en andersom voor de kerkrentmeesters bij de diaconie. Giften voor de zending lopen er dan ook nog eens tussendoor. Het is voor onze administrateurs een hele toer om het allemaal op een rijtje te krijgen en de bedragen weer over te maken naar degene voor wie de gift uiteindelijk bedoeld was. Daarom zetten we hieronder de collectedoelen en de bijbehorende rekeningen op een rijtje, en we willen u vragen om zo veel mogelijk direct naar de juiste rekening over de maken. Print desnoods het onderstaande overzicht uit en bewaar het voor toekomstig gebruik. En, o ja, nu we het toch over giften hebben: we merken dat vooral de kerkrentmeesters een stuk minder binnen krijgen dan voorheen. Dat gaat knellen, want zij hebben de meeste kosten. Zij betalen het traktement van de dominee, het salaris van de pastoraal medewerker, het onderhoud van de gebouwen en de verwarming van de kerk. Mogen wij u vragen hen een beetje extra te helpen? Alvast onze hartelijke dank.

De rekeningnummers en de bijbehorende collectedoelen zijn:

Kerkrentmeesters

Rekeningnr. NL45RABO 0373 7345 22 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente

–              Werk in de eigen gemeente

–              Pastoraat

–              Onderhoud gebouwen

Diaconie

Rekeningnr. NL49 RABO 0310 3017 85 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

–              Algemene giften voor de diaconie (armoedebestrijding, materiële hulp)

–              Noodhulp bij rampen

–              Projecten in de 3e wereld

Zendingscommissie

Rekeningnr. NL78RABO 0310 3556 80 t.n.v. Hervormde Gemeente Brakel

–              Zendingsbussen (vermeld s.v.p. ‘Zendingsbussen’ op uw overschrijving)

–              Voorjaarszendingscollecte GZB

–              Pinksterzendingscollecte GZB

–              Najaarszendingscollecte GZB

–              Collecte IZB

Tenslotte

Ondanks de corona-beperkingen mogen we ons toch gezegend weten. God geeft ons na de winter een nieuw voorjaar: de zon krijgt weer kracht, de eerste bloemen van het jaar staan open en de bomen en struiken maken zich op voor het nieuwe groeiseizoen. Laten we Hem daarom danken. Maar Hij geeft ons veel meer dan dat. God zelf is in de persoon van Jezus Christus naar de aarde gekomen om te lijden en te sterven, en zo de straf te dragen die op onze zonden staat. Hij heeft ons zo weer met zichzelf verzoend en Hij wil ons weer in Zijn gemeenschap laten delen. Laten we daarom voorbij zien aan de aardse dingen en ons eerst en vooral op Hem richten en op de komst van Zijn Koninkrijk.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.

LENTEONTBIJT 20-MAART-2021

Trakteer jezelf of verras een ander met een heerlijk vers ontbijt! Op Deo Volente 20 maart 2021!

We bezorgen in Brakel, Poederoijen, Zuilichem en in overleg eventueel in omliggende dorpen. Afhalen van het ontbijt is ook mogelijk: De Terp Hervormd Centrum Brakel | Burgemeester Posweg 4. Brakel.

Elkaar Ontmoeten – ronde 1

De eerste ronde van “Elkaar Ontmoeten” zit er op, alle 5 de activiteiten zijn gedaan. Wij hebben genoten van de “iets bakken” foto’s op de Community website. Wat een werk heeft u er van gemaakt.

Zijn er van andere activiteiten leuke, bijzondere verhalen of foto’s te delen? Plaats gerust een berichtje op de tijdlijn.

Wij zijn ons ondertussen aan het oriënteren op een 2e ronde van “Elkaar Ontmoeten”. Heeft u ideeën? Laat het ons weten via: Community@hervormdbrakel.nl

Geef een HARTEwens

H♡RT VOOR ELKAAR
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari a.s. is het mogelijk om bij Toos (naast de pastorie) een HARTewens te kopen.Maar óók hier kunt u alvast uw bestelling plaatsen!!

Voorjaarsbolletjes, verpakt als kado om iemand HARTelijk te verrassen á €4,50…
Recht uit het HART, van HARTe gefeliciteerd, een HART onder de riem of… omdat je zo ‘HART’ werkt, enz
LAAT OP DEZE MANIER JE HART SPREKEN!
De opbrengst is uiteraard voor de kerk!

LET OP! Bestellen is alleen DEZE WEEK mogelijk, t/m zaterdag 6 februari.
Wanneer u op de website een bestelling wilt plaatsen kiest u het kaartje met de gewenste tekst. Verder kunt u de tekst voor in het kaartje én het adres toevoegen en tot slot kunt u afrekenen
Op zaterdag 13 februari bezorgen wij de verrassing op het door u gewenste adres in Brakel, Poederoijen, Zuilichem of Aalst. Wilt u het liever persoonlijk overhandigen of is het voor iemand buiten de genoemde dorpen, dan kunt u uw bestelling op 12  of 13 februari ophalen bij Toos, Vul dan ‘ophalen’ in.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en zien graag uw bestelling tegemoet !
Alvast HARTstikke bedankt!!

klik op de knop om naar onze Web Winkel te gaan:

Elkaar ontmoeten

Hallo allemaal,

Mis jij het ook zo om elkaar te ontmoeten. Even dat praatje bij de kerk of dat gesprek op de Bijbelstudie of bij ’t Opstakel of waar dan ook. Corona heeft het in de achterliggende maanden op allerlei manieren veel moeilijker gemaakt om betrokken op elkaar te zijn. Jammer natuurlijk, want dat is nou net zo mooi aan gemeente-zijn. De vraag blijft dus: Hoe houden we tijdens deze crisis en zeker nu in deze Lock down oog voor elkaar. De komende weken hopen we een heel aantal ontmoetingen te creëren. Doe je mee!

Opgeven kan via de Opgave formulieren binnen onze Community site. Ga direct naar de juist pagina: https://hervormdbrakel.nl/Community/2021/01/12/elkaar-ontmoeten/

Heeft u nog geen login, dan kunt u die aanvragen via Community@hervormdbrakel.nl

Corona update 16 januari 2021

Broeders en zusters,

In de afgelopen week heeft de regering de lockdown verlengd, omdat het nog helemaal niet de goede kant opgaat met de corona-epidemie. Als kerkenraad hebben wij deze week ook gekeken, wat we als gemeente hiermee aan moeten.

Zingen tijdens de kerkdiensten

Enkele dagen na de aankondiging van de verlengde lockdown heeft de PKN een advies uitgebracht om het zingen in de kerk nog verder te beperken. In feite komt dat advies er op neer om helemaal niet meer te zingen, maar om alleen nog geluidsopnames af te spelen. We hebben ons gebogen over dit advies. Het kwam voor ons gevoel nogal onverwacht, en wij vinden het ook erg ingrijpend, zeker na alle beperkingen die al eerder doorgevoerd zijn in de kerkdiensten. We zijn daarom in overleg gegaan met de zanggroep en met onze technici. Die willen graag doorgaan met het zingen in de erediensten, en ook wij als kerkenraad willen dat graag. We hebben nu besloten om de zangers verder uit elkaar te plaatsen, en ook verder van de kansel af, zodat het risico om elkaar te besmetten kleiner wordt. Op de beelduitzending zal het er waarschijnlijk wel anders uitzien, maar hoe precies is op het moment van schrijven nog niet bekend. Maar we hopen dus door te kunnen gaan met de zanggroep. We willen hen en de opnametechnici hartelijk danken voor hun grote inzet. We hopen zo de lofzang voor onze God gaande te kunnen houden.

Bevestiging Erik Langeveld

D.V. op 31 januari zal Erik Langeveld bevestigd worden als ouderling in onze gemeente. Tegelijk zullen we dan afscheid nemen van Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa. Vanwege alle beperkingen zullen in deze dienst alleen enkele naaste familieleden van Erik als bezoekers aanwezig zijn. Wij wensen Erik Gods zegen toe in zijn periode als ouderling, en wij danken Wim v/d Heuvel en Dirk Bassa voor het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente gedaan hebben.

Doopdiensten

Net als in het voorjaar van 2020 zien we ons genoodzaakt om doopdiensten uit te stellen. Ds. Belder of scriba Wim Langebeeke zullen dit met de doopouders doorspreken.

Pastoraat

Voor het pastoraat blijft gelden, dat er alleen bij dringende pastorale noodzaak een bezoek wordt afgelegd. Voor het overige zal het pastorale contact zo veel mogelijk telefonisch gedaan worden.

Jeugdwerk

Zoals u ook in de media kunt lezen en horen, is deze periode heel moeilijk voor onze jeugd. Er lopen daarom initiatieven om met de jeugd in contact te blijven en hen te ondersteunen. Ds. Belder bekijkt de mogelijkheden om de jongerencatechese m.b.v. Zoom (een app voor video-vergaderen) voort te zetten. Een eerdere proef daarmee bij de belijdeniscatechisatie was succesvol. Verder vragen we jullie, jongeren, om contact te zoeken met één van de jeugdouderlingen, je wijkouderling of met Ds. Belder als je behoefte hebt om eens wat van je af te praten.

Onderling contact

Het onderlinge contact heeft te lijden onder de corona-beperkingen. Daarom heeft onze pastoraal medewerker Maarten den Toom het initiatief genomen voor het project ‘Elkaar Ontmoeten’, waarbij op een veilige manier contact gelegd kan worden met anderen. Zie daarvoor de uitgebreide berichtgeving op onze website en in de Kerkbode.

Tenslotte

Er is op dit moment veel onrust in onze samenleving. Niet alleen vanwege corona, maar er is ook een heleboel wantrouwen tegen de overheid, tegen de medische wetenschap en tegen allerlei andere instituties. Soms is daar wel aanleiding toe, denk aan de kindertoeslag-affaire, waarbij de overheid verschillende gezinnen in grote problemen gebracht heeft. Toch mogen wij vooral blij zijn met een overheid en een gezondheidszorg die zich over het geheel inspannen om ons een goed leven te laten leiden. Maar dat wantrouwen is nu eenmaal gezaaid, en het zal niet gemakkelijk zijn om het weer weg te krijgen. Zeker niet, nu elke misstap of misstand breed wordt uitgemeten in de sociale media. En het gekke is dat, terwijl overheid en wetenschap gewantrouwd worden, velen de verhalen op Facebook, Twitter en Instagram voetstoots aannemen. Maar via die kanalen krijg je allerlei tegenstrijdige boodschappen binnen, die op geen enkele manier richting geven aan je leven. Integendeel, je ziet dat mensen daardoor gaan geloven dat de hele wereld om hen heen één groot complot is, en dat ze vervolgens compleet ontsporen.

Juist daarom is het goed, om in deze tijd de Bijbel te lezen. In de Bijbel lees je de levensverhalen van Abraham en Saraï, van Jacob en Jozef, van David en Elia en bovenal van Jezus. Je leest hoe zij geleefd hebben, wat zij goed en wat zij verkeerd hebben gedaan en hoe zij geworsteld hebben met hun levenslot. Als je dit alles op je in laat werken, dan zie je dat zij zich in geloof en vertrouwen hebben overgegeven aan God, en dat zij daarin rust gevonden hebben. Dat is, wat wij u in deze onrustige tijden toewensen.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, van uw kerkenraad.