Corona-update 5 november 2021

Beste gemeenteleden,

 

Helaas is het weer nodig om een corona-update uit te brengen. De aantallen besmettingen stijgen op dit moment snel. De regering heeft deze week nieuwe maatregelen afgekondigd en aan ons allemaal gevraagd om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en in ons gedrag rekening te houden met het besmettingsgevaar. Daarom willen wij u het volgende vragen voor de kerkdiensten:

– Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het uitgaan van de diensten.

– Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

– Ga zo veel mogelijk gespreid zitten in de kerk. Op dit moment zien we veel mensen achterin de kerk zitten, terwijl er voorin nog ruim genoeg plaats is.

Benut s.v.p. ook de plaatsen in de voorste banken. Die zijn overigens al ingericht op een afstand van 1½ meter.

– Houd bij het ingaan en bij het uitgaan van de kerk altijd de 1½ meter afstand tot elkaar aan.

Dat geldt ook bij de collectebussen aan de uitgang, waar het nu vaak op een hoop schiet.

– Volg de aanwijzingen van de koster en de dienstdoende kerkenraadsleden op.

Aan de verenigingen en de commissies van het gemeentewerk vragen we om zelf, afhankelijk van de situatie waarin je zit, te bekijken wat er nodig is.

Als kerkenraad willen we het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat ook de kerkenraadsleden mondkapjes gaan dragen bij binnenkomen en uitgaan van de kerk en dat ze onderling afstand bewaren. Maar de predikant heeft een probleem: die heeft de headset met microfoon op, en daar past geen mondkapje overheen. Daarom is hij vrijgesteld. U zult hem niet kwalijk nemen dat hij zonder mondkapje binnenkomt.

Als we zo allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, dan kunnen we hopelijk het winterseizoen doorkomen zonder al te rigoureuze maatregelen.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden,

van uw kerkenraad

Related