Auteursarchief: Teun Versteeg

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Kerkelijke financiën in Corona tijd.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we het verzoek gedaan om de zondagse collectes, zowel voor diaconie als voor werk in eigen gemeente ( i.e. kerkrentmeesters ), per bank over te maken. Velen van u geven daar gehoor aan, waarvoor dank.

Enkele weken geleden hebt u ook de brief voor de Vrijwillige Bijdrage ontvangen, welke naast de wekelijkse collecten een zeer belangrijk deel uitmaakt van de totale inkomsten die nodig zijn om al het werk binnen de gemeente mogelijk te maken.

Alhoewel meerdere gemeenteleden ook hier gehoor aan hebben gegeven, moeten we helaas vaststellen dat de totale inkomsten in de eerste helft van het jaar zijn achtergebleven ten opzichte van wat er nodig is en wat er in de normale situatie binnen kwam.

Aangezien de meeste kosten gewoon doorlopen en we dit jaar ook de rommelmarkt missen, hebben we uw steun momenteel hard nodig. Daarom doen we hierbij nogmaals de oproep om zowel uw bijdrage aan de collectes als voor de Vrijwillige Bijdrage, minstens vergelijkbaar te laten zijn met wat u gewoon was te doen.

Nu we in juli weer twee kerkdiensten per zondag met elk max. 100 gemeenteleden mogen houden, hebben we er voor gekozen om nu aan de uitgang, weer (Corona-proof) te collecteren voor diaconie en werk in eigen gemeente. Vanaf vrijdag 10 Juli zal er elke twee weken ook weer gelegenheid zijn om in De Terp collectemunten te kopen.

Mogen we ondanks de Corona-perikelen toch weer op U rekenen?

Alvast hartelijk dank, uw kerkrentmeesters.

Community website

Community website

Onze website is uitgebreidt met een besloten gedeelte, waar leden informatie kunnen vinden, ideeën kunnen uitwisselen, kerkdiensten kunnen reserveren, foto’s delen, nieuwtjes delen, etc. Ook de jaargids en jaaragenda kunnen hier ingezien worden. Dat laatste is extra belangrijk in Corona tijden, het is lastig om nu een jaarplanning te maken voor komend seizoen. Via de website kunnen we u straks op de hoogte brengen van plannen en wijzigingen.

Om lid te worden kunt u een account aanvragen via: Community@hervormdbrakel.nl

verdere informatie kunt u in deze nieuwsbrief vinden:

Nieuwsbrief Community

Zendingsbussen

Zendingsbussen

Nu we als Gemeente niet meer naar de Kerk kunnen komt alles in een ander daglicht te staan. Zo ook het collecteren. De Diaconie en de Kerkrentmeesters hebben reeds een goede manier gevonden om te collecteren. Maar voor het werk van de zending geldt dit nog niet. Zo wordt de Zendingscommissie geconfronteerd met het feit dat de inkomsten via de Zendingsbussen zijn weggevallen. Via deze zendingsbussen wordt voor een heel groot deel het programma Deelgenoten van de G.Z.B. gefinancierd. Via Deelgenoten ondersteunt onze gemeente het werk van Gerard en Janneke de Wit in het Noord Duitse Schwerin. Daarom zouden we u willen vragen om alstublieft de Zendingsbussen niet te vergeten en ook hiervoor op gezette tijden een bedrag over te maken op de bankrekening van de Zendingscommissie. Het rekeningnummer van de Zendingscommissie is: 

NL78 RABO 0310 3556 80 t.n.v. Hervormde Gemeente Brakel o.v.v. Zendingsbussen.

Alvast hartelijk dank.

CONNECT

CONNECT

Afgelopen tijd liep alles anders door corona en jammer genoeg konden de CONNECT avonden niet doorgaan. Inmiddels zijn de regels versoepeld en dus willen we jou graag uitnodigen voor de CONNECT After Corona BBQ op zaterdag 11 juli a.s., vanaf 17.30 uur inloop Molenkampsweg 27.  Wij vragen een kleine bijdrage van  3,00 euro.  

Heb je zin om te komen stuur dan even een appje naar Jeannette: 06-51308059. Neem vooral iemand mee !

Wij hebben er zin in en zien jullie graag 11 juli !

Corné, Naomi, Lotte, Michael en Jeannette

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige Bijdrage

De actie Vrijwillige Bijdrage is weer van start gegaan; vorige week heeft u de brief ontvangen, maar dit jaar zonder antwoordstrook en antwoordenvelop. We kregen door dat er mogelijk enkele enveloppen zonder brief tussendoor zijn geschoten, dus voor de zekerheid kunt u de brief ook downloaden via de link hieronder. We hopen dat u de actie dit jaar weer van harte steunt, ook zonder dat er een antwoordenvelop bij u wordt opgehaald. Alvast hartelijk dank voor de medewerking! Uw kerkrentmeesters.

Brief vrijwillige bijdrage

Kerkauto

 

Als u niet meer in de gelegenheid bent om met eigen middelen naar de kerk te komen, kunt u altijd opgehaald en thuisgebracht worden met de kerkauto.

Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt contact opnemen met Diaken Kees Oomen 06-31064622